Khám Nội chung

Chuyên khoa nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Đề cao phương châm tận tụy hết mình vì người bệnh, chuyên khoa nội của Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu Bác Sĩ Đại...

Xem tiếp »

Khám Nội chung

Chào các bác sĩ Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu Bác Sĩ Đại Học Y . Tôi nghe nói Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu có cung cấp dịch vụ khám nội chung. Vậy xin hỏi, khám...

Xem tiếp »