Xét nghiệm huyết học

Xét nghiệm nước tiểu

Xét nghiệm nước tiểu

Nước tiểu là một sản phẩm chất thải của Thận nhưng các thành phần khác nhau của nước tiểu được hiển thị qua kết quả xét nghiệm phản ánh bệnh lý ở nhiều cơ quan khác. Do đó xét...

Xem tiếp »

Ý nghĩa các chỉ số điện giải đồ

Rối loạn Natri máu Natri máu bình thường 135-145 mmol/l. Natri có mặt chủ yếu ở dịch ngoại bào, cùng với Clo, Bicarbonat… duy trì áp suất thẩm thấu cho dịch ngoại bào. Chuyển hóa Na chịu ảnh hưởng...

Xem tiếp »